To BT12 or not to be...
131418208141.png

כאשר מתקינים רמקולים ע"ג חצובות, ברוב המקרים הם מוגבהים מעל ראשי הקהל, כדי לאפשר פיזור טוב יותר של הצליל והגעה עד למאזינים הרחוקים ובו בזמן מניעת עוצמת קול גבוהה לקהל הקרוב יותר.

במקרים רבים יש יתרון גם בהטיית הרמקול כלפי מעלה או כלפי מטה, בהתאם לנסיבות/דרישות. ההטיה מאפשרת שליטה טובה יותר בגזרת הכיסוי האנכית של הרמקול, תוך מיקוד הקול (בעיקר תדרים הגבוהים) באזור הרצוי.

על ידי הטיית הרמקול, התפוקה שלו מכוונת יותר לאזור הקהל, ומתקבלים היתרונות הבאים:

  • כיסוי אחיד והומוגני יותר לעומק הקהל

  • הקטנה של החזרים מהתקרה ומהקירות ההיקפיים

  • הנמכת סף המשוב (פידבק) עקב החזרים מהאולם

  • שיפור המובנות

  • ניצול טוב יותר של הספק המערכ

במשך שנים השתמשתי בהתקני הטיה אחרים. אמנם נהניתי מיתרונות ההטיה לכשעצמה, אבל תמיד הייתי מוטרד מהפגיעה ביציבות החצובה ובבטיחות. זאת עקב הסטת מרכז הכובד של הרמקול אל מחוץ למרכז החצובה - כתוצאה מההטיה. כמו כן, הפריע לי הסרבול הכרוך בתפעול וכיוון ההתקן.


זה הוביל אותי לפיתוח של מתאם הטיה חדש. כזה שישאיר את מרכז הכובד של הרמקול מעל המוט המרכזי של החצובה בכל זווית הטיה, שיהיה בטוח, קל ואינטואיטיבי לשימוש.
התוצאה היא ה BT-12, שבו פעולת ההטיה נעשית באמצעות תנועה בגיאומטריה מסוימת, המייצרת סיבוב של הרמקול סביב מרכז וירטואלי שקרוב למרכז הכובד שלו ולכן ההסטה של מרכז הכובד בגין ההטיה היא מינימאלית.

ה BT-12 הינו התקן הטיה אוניברסלי, יציב, בטיחותי ואמין. הוא משתלב בין החצובה לרמקול ומתאים לכל רמקול וחצובה. הוא מציע מערך ייחודי של תכונות ויתרונות שלא נמצאות בשום התקן הטיה אחר.

קישור לאתר ה- BT-12

footer.png